41 Doch geeft tot aalmoes, hetgeen daarin is; en ziet, alles is u rein.