34 Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn.