24 En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn.