57 En enigen, opstaande, getuigden valselijk tegen Hem, zeggende: