35 En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden: Ziet, Hij roept Elias.