6 En op het feest liet hij hun een gevangene los, wien zij ook begeerden.