30 En van daar weggaande, reisden zij door Galilea; en Hij wilde niet, dat het iemand wist.