20 En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?