22 En zij, dit horende, verwonderden zich, en Hem verlatende, zijn zij weggegaan.