26 Desgelijks ook de tweede, en de derde, tot de zevende toe.