27 Ten laatste na allen, is ook de vrouw gestorven.