39 En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.