12 Van de stam van Dan, Ammiel, de zoon van Gemalli.