13 Van de stam van Aser, Sethur, de zoon van Michael.