14 Van de stam van Nafthali, Nachbi, de zoon van Wofsi.