18 En zij verreisden van Hazeroth, en legerden zich in Rithma.