9 Wat voordeel heeft hij, die werkt, van hetgeen hij arbeidt?