7 Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken; en het geschenk verderft het hart.