8 Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.