9 Zijt niet haastig in uw geest om te toornen; want de toorn rust in den boezem der dwazen.