24 Hij heeft mijn kracht op den weg ter nedergedrukt; mijn dagen heeft Hij verkort.