26 Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen;