18 En een vuur brandde onder hun vergadering, een vlam stak de goddelozen aan brand.