2 De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.