5 Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.