4 De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.