3 Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.