2 Zo werd Juda tot Zijn heiligdom, Israel Zijn volkomene heerschappij.