3 De zee zag het, en vlood; de Jordaan keerde achterwaarts.