1 Toen Israel uit Egypte toog, het huis Jakobs van een volk, dat een vreemde taal had;