2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is nu hun God?