3 Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.