1 Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.