3 Het huis van Aaron zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.