2 Dat Israel nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.