14 De HEERE is mijn Sterkte en Psalm, want Hij is mij tot heil geweest.