16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.