17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.