18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.