23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.