21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt.