22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden.