14 Ik ben vrolijker in den weg Uwer getuigenissen, dan over allen rijkdom.