134 Verlos mij van des mensen overlast, en ik zal Uw bevelen onderhouden.