133 Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen.