16 Ik zal mijzelven vermaken in Uw inzettingen; Uw woord zal ik niet vergeten.