15 Ik zal Uw bevelen overdenken, en op Uw paden letten.