149 Hoor mijn stem naar Uw goedertierenheid, o HEERE! maak mij levend naar Uw recht.