151 Maar Gij, HEERE! zijt nabij, en al Uw geboden zijn waarheid.