19 Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet.